Articles

Vijeće učenika

Apr 03 2017

SPISAK UČENIKA OD I – IV RAZREDA ZA VIJEĆE UČENIKA ŠKOLE
ŠKOLSKA 2016/17. GODINA

  

  1. Zayed Hayat - I a
  2. Evela Hamzić - I a
  3. Dženita Dedić - I b
  4. Adna Hasanbašić - I b
  5. Alma Ahmetović - I c
  6. Iman Karabegović - I c
  7. Ivona Perkić - II a
  8. Nejra Bajrami - II a
  9. Dženita Muhić - II b
  10. Hasija Hercegovac - II b
  11. Asja Livnjak - II c
  12. Fatima Karasalihović - II c
  13. Maida Herić - III a
  14. Mirela Mehmedović - III a
  15. Lamija Tabaković - III b
  16. Dinka Avdihodžić - III b
  17. Maida Zahirović - III c
  18. Merima Dropić - III c
  19. Amra Suljić - IV a
  20. Katarina Brkić - IV a
  21. Melisa Abdurahmanović - IV b
  22. Adela Pirić - IV b
  23. Meliha Husejnović - IV c
  24. Elma Sejdinović - IV c
  25. Irfan Imerović - IV d
  26. Nusmir Omerović - IV d

 

Koordinator Vijeća učenika pedagog – psiholog Alma Đedović

  

SPISAK AKTIVNOSTI VIJEĆA UČENIKA I POLUGODIŠTE ŠK. 2016/17 GODINE

       1. Učestvovanje u obiljažavanju Međunarodnog dana srednjoškolaca
       2. Učestvovanje u realizaciji webinara Dan u otvorenoj školi
       3. Učestvovanje u humanitarnoj akciji „ Jedan slatkiš,jedno dijete“
       4. Realizacija aktivnosti „ Čestitke za zaposlenike škole povodom Nove godine“
       5. Učestvovanje u kreativnom maratonu u sklopu festivala vezeni most

SPISAK AKTIVNOSTI VIJEĆA UČENIKA II POLUGODIŠTE ŠK. 2016/17 GODINE

       1. Učestvovanje na Konferenciji "Pažnja,mladi govore"
       2. Edukativno predavanje "Historijski kontinitet bosanskog jezika" – realizirala pedagogica škole
       3. eTwinning projekat "Vi talar bosniska / Mi govorimo bosanski"
       4. eTwinning projekat "MODERSMÅL - EN RÄTTIGHET SOM ALLA BARN KAN FÅ / MATERNJI JEZIK-PRAVO SVAKOG DJETETA"
       5. Učestvovanje u projektu "Grafiti – huliganstvo ili umjetnost"
       6. Učestvovanje u projektu "SPAJALICA „ IPA projekat – radionice za učenike – realizatori MIOS i Javna univerzitetska biblioteka "Derviš Sušić"

 

Izvještaj o danu srednjoškolaca

Izvještaj o učešću na konferenciji

Izvještaj o predavanju povodom Dana maternjeg jezika

Izvještaj o učešću u projektu Grafiti

Izvještaj o realizaciji projekta Mi govorimo bosanski

Izvještaj o učešću u Kreativnom maratonu

Rukovodstvo vijeća učenika i članovi timova

Učešće u projektu Brain week

 

27.04.2017. godine

Izvještaj o realizaciji projekta Vijeća učenika

Izvještaj o takmičenju