Articles

20.11.2020. godine

 ucimo o emocijama


22.11.2018. godine

Pano    Izvještaj o realizaciji webinara


 

15.10.2018. godine

slika1     slika2


 

 

01

 

eTwinning seminar - januar 2018

 


 

Izvještaj o posjeti galeriji Mandžić u sklopu aktivnosti eTwinning projekta „ Upoznajmo se kroz kulturne znamenitosti i značajne kulturne institucije „

Članovi Vijeća učenika škole su 20.11.2017 godine posjetili Galeriju Mandžić u Tuzli u sklopu aktivnosti eTwinning projekta „ Upoznajmo se kroz kulturne znamenitosti i značajne kulturne institucije „.

Učenici su obavili intervju sa vlasnikom galerije akademikom Enverom Mandžićem i ujedno su razgledali sadržaj koji se nalazi u galeriji s ciljem da se upoznaju sa svim kulturnim vrijednostima koje se nalaze unutar objekta.

Kroz intervju sa vlasnikom galerije učenici su došli do slijedećih spoznaja:

„Galerija je otvorena 11.11.2011.godine.Podjeljena je na nekoliko dijelova. U galerijskom dijelu se izlažu djela likovne umjetnosti,realizuju se promocije knjiga,koncerti,ponekad i predstave. Muzejski prostor koji se naziva Muzej savremene umjetnosti sastoji se od slika,djela,skluptura i raznih zbirki,od preko 250 autora iz svih dijelova svijeta od Bangladeša,Perua,Evrope... U galeriji se nalaze i zbirke starih pegli,zbirka utega ,stare pisaće mašine,minerali i slično. Poseban dio čini zbirka fotoaparata,najveća zbirka u BiH koja broji preko 5000 aparata.Jedan dio galerijskog prostora čini biblioteka knjiga vezanih na likovnu umjetnost koja broji veliki broj knjiga na našem i engleskom jeziku. Takođe postoji zbirka starih geografskih atlasa sa starim atlasima iz prošlog vijeka u ukupnom broju od 80 komada. Značajno je da je ovo prvi privatni objekat podignut privatnim sredstvima u zadnjih 100 godina u BiH.Objekat je otvorenog tipa i djeluje preko „Udruženja za promociju i likovne umjetnosti i očuvanje kulturne baštine“.

 

Predsjednica Vijeća učenika Evela Hamzić, učenica II razreda i koordinatorica tima za projekte

01 2018.03.22

02 2018.03.22

03 2018.03.22

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11