Posjeta učenika Gimnazije

Feb 08 2018

Dana 08.02.2018 god učenici trećeg razreda JU Gimnazija iz Živinica sa profesoricom posjetili su našu školu, gdje je profesor Kiram Hasanović održao čas hemije. Tema je bila alkoholi. Profesor im je ukratko objasnio šta su alkoholi, osobine, dobijanje, nomenklatura alkohola. Nakon predavanja učenici su imali prilku da odrade i eksperimentalne vježbe uz pomoć profesora Kirama Hasanović i Admire Hodžić.

Na kraju dogovoreno je da se nastavi saradnja između ove dvije škole.