Dinamika august

Ispiti

Dinamika august 2017

Dinamika za august, raspored maturskih i popravnih ispita i komisije.

Read more: Dinamika august

Prijem učenika - II upisni rok

 

Prijem učenika

Prijem učenika za školsku 2017/2018 godinu

Rezultati bodovanja nakon završenog drugog upisnog roka.

 

Read more: Prijem učenika - II upisni rok

Prijem učenika

 

Prijem učenika

Prijem učenika za školsku 2017/2018 godinu

Rezultati bodovanja nakon završenog prvog upisnog roka.

 

Read more: Prijem učenika