Seminar za nastavnike hemije

Nov 13 2018

U organizaciji pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona Tuzla održan je jednodnevni seminar/stručno usavršavanje za nastavnike/profesore hemije osnovnih i srednjih škola sa područja TK. Seminar je održan 10.11.2018.godine u prostorijama JU Mješovita srednja hemijska škola Tuzla.

01

Seminaru je pristvovalo 77 učesnika, koji su imali priliku da se upoznaju sa informacijama ili temama koje ne koriste u svom svakodnevnom radu sa učenicima a mogu im pomoći u budućem radu.

Predavači na seminaru su bili:

Ivana Hrnjak Salihović, prof., JU Mješovita srednja ekonomsko-hemijska škola Lukavac „Korelacija i priprema znanja iz hemije i biologije“,

Ervada Sinanović, prof., „Problemska nastava hemije“,

02

JU Mjesovita srednja hemijska škola je bila izuzetan domaćin i omogućila prijatan boravak učesnicima pri čemu su se osjećali ugodno.

Materijale sa seminara možete preuzeti ovdje.