Radionica - Svijest o invalidnosti

Dec 05 2018

 

Radionica

Međunarodni dan osoba sa invaliditetom, širom svijeta obilježava se 3. decembra, a ovaj dan ima za cilj da promoviše razumijevanje problema invaliditeta i mobiliše podršku za dostojanstvo, prava i dobrobit osoba sa invaliditetom. Odnosno potpuno i jednako uživanje ljudskih prava i učešća u društvu osoba sa invaliditetom. Ovaj cilj je postavljen od strane Svjetskog programa akcije u vezi sa osobama sa invaliditetom, a usvojen je od strane Generalne skupštine Ujedinjenih Nacija 1982. godine.

U okviru obilježavanja Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu u Tuzli održana je radionica na temu "Svijest o invalidnosti".

Toj radionici su prisustvovali učenici završnih odjeljenja Mješovite srednje Hemijske škole Tuzla i profesorice Bećirović Ramiza, Hodžić Admira i Rahimić Jasna.

Radionicu su pripremili prof.dr.sci Vesna Bratovčić i student III godine Odsjeka Specijalna edukacija i rehabilitacija Benjamin Avdić.

Cilj održane radionice je upravo bio upoznati učenike o osnovnim pojmovima, pravima i potrebama osoba sa invaliditetom, senzibilizacija i razbijanje predrasuda i stereotipa. Kroz radionicu učenici su imali priliku da kroz kviz pitanja nauče određene pojmove vezano za stanja invalidnosti, zatim da se educiraju o načinima komunikacije sa tim osobama i njihovim prihvatanjem u društvu.

Tom prilikom su mogli čuti da kada govorimo sa osobama sa invaliditetom, treba izbjegavati izraze kao što su "invalidnost" ili "hendikep". Da je invaliditet funkcionalno ograničenje koje ometa sposobnost osobe da čuje, vidi, hoda, a može se odnositi i na fizičko, mentalno ili senzorno stanje. Zatim da osobe koje nisu u stanju da dobro čuju se nazivaju osobama sa oštećenjem sluha, a nikako se ne oslovljavaju sa "gluhonijem", "gluh", "gluhać" i sl.. Kada je reč o ljudima koji slabije vide, adekvatno je koristiti naziv"osoba oštećenog vida", a nikako "slijepac", "čorav", "slijep", pa čak ni "slabovid".

Ljudi koji nisu u stanju da hodaju, već se kreću uz pomoć kolica treba nazivati "korisnicima invalidskih kolica". Potpuno je nedopušteno koristiti nazive kao što su "invalid u kolicima", "hendikepiran", "bogalj", "žrtva". Isto pravilo važi i za osobe intelektualnim, mentalnim ili razvojnim invaliditetom. Važno je da obratimo posebnu pažnju kada komuniciramo da ne bismo stvorili nesporazum ili loš utisak.

Kada komuniciramo sa osobama sa invaliditetom, usredsredimo se na osobu, a ne na njen invaliditet. Važno je da nikako ne identifikujemo ljude na osnovu njihovog invaliditeta. Usredsrediti se treba na to šta osoba sa invaliditetom može da uradi, a ne na ono što ona ne može.

Fotografije sa radionice:

Radionica  Radionica

Profesorica Vesna Bratovčić i student Benjamin Avdić

Radionica  Radionica

Na radionici smo dosta toga čuli i naučili.

Radionica  Radionica

Bećirović Ramiza,dipl. ing