Evropski dan jezika

Sep 30 2019

Evropski dan jezika se obilježava 26. septembra s ciljem promovisanja višejezičnosti i međukulturnog razumijevanja u cijeloj Evropi. S obzirom na važnost jezika kao alata za povezivanje, 800 miliona stanovnika 47 zemalja članica Vijeća Evrope se raznimaktivnostima potiče na učenje jezika u školi i van nje (https://edl.ecml.at/Home/tabid/1455/language/bs-Latn-BA/Default.aspx).

Učenici i profesori Eldar Osmić i Aida Bajrićsu na časovima predmeta Engleski jezik organizovali više aktivnosti poput predavanja, diskusija, igrara, istraživanja, te izrade plakata. Aktivnosti su sprovedene 26. i 27. septembra. Naučili smo neke zanimljive činjenice o jeziku, pozdrave na više jezika, povezali gradove, riječi i obilježja s jezicima i još mnogo toga.

EVROPSKI DAN JEZIKA

EVROPSKI DAN JEZIKA

EVROPSKI DAN JEZIKA

EVROPSKI DAN JEZIKA

 

 

Prof. Aida Bajrić i Eldar Osmić