Dec 05 2019

 

POSJETA MULTI LAB

Dana 05. decembra 2019 godine učenici JU MS Hemijske škole, smijer hemijski tehničar - nutricionist, posjetili su savremeno opremljenu laboratoriju MULTI LAB.

Ovo je prva privatna veterinarska laboratorija na prostoru FBiH i prva privatna kompanija ovakve vrste u BiH, koja ima za cilj unapredivanje i razvoj specijalistickog rada u oblasti veterinarske medicine, kontroli kvaliteta i zdravstvene ispravnosti hrane i hrane za životinje.

Opremljena je savremenom laboratorijskom opremom i nudi vrhunsku uslugu mikrobiološkog, hemijskog kao i ispitivanje rezidualnih ostataka u hrani, hrani za životinje i vode namijenjene ljudskoj potrošnji. Djelatnost laboratorija uključuje mikrobiološka ispitivanja namirnica (hrane i sirovina), hrane za životinje, vode i predmeta opće upotrebe, što podrazumijeva radne površine, opremu, pribor te ruke osoba koje manipuliraju hranom, a sve u skladu sa Pravilnikom o mikrobiološkim kriterijima za hranu i Smjernicama za mikrobiološke kriterije u hrani izdate od strane Agencije za sigurnost hrane BiH. Laboratorije su osnovane poštujući sve zahtjeve kontrole kvaliteta rada laboratorija u pogledu opreme, ljudskih resursa, potrošnog materijala, reagenasa i uslova rada, bazirajući se na principima dobre laboratorijske prakse.

Učenici su imali priliku da se upoznaju sa novim metodama u mikrobiološkoj laboratoriji.

Profesori koji su vodili djecu su:

  • Aličić Damir
  • Jakupović Nihada
  • Hajvaz Azra

MULTI LAB

MULTI LAB

MULTI LAB

MULTI LAB

MULTI LAB

MULTI LAB

MULTI LAB

MULTI LAB

MULTI LAB