Dec 05 2019

 

POSJETA UČENIKA JU MS HEMIJSKE ŠKOLE TUZLA SVEČANOJ MANIFESTACIJI 25.GODINA POSTOJANJA “KORAKA NADE”

Učenici sa poteškoćama JU MS Hemijske škole Tuzla suposjetili BKC Tuzla 5.12.2019. godine radi prisustva manifestaciji koju organizuje organizacija “Koraci nade” iz Tuzle. 

Mnogi od tih učenika su članovi te organizacije dugi niz godina. Asmir Ćorsuljić učenik III d razreda je bio učesnik u toj manifestaciji. On je sa dramskom ulogom osvojio prvo mjesto na takmičenju u Makedoniji, i istu smo imali priliku pogledati.

Cilj posjete jeste:

  • Obilježavanje Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom;
  • Razumijevanje problema invaliditeta;
  • Podizanje svijesti o dobrobiti integrisanja osoba sa invaliditetom;
  • Objasniti važnost podrške u našim životima;
  • Potpuno i jednako uživanje ljudskih prava i učešća u društvu osoba sa invaliditetom. Izvještaj napisala: Mr.sc.Sanela Tučić, prof.

25.GODINA POSTOJANJA “KORAKA NADE”

25.GODINA POSTOJANJA “KORAKA NADE”

25.GODINA POSTOJANJA “KORAKA NADE”

25.GODINA POSTOJANJA “KORAKA NADE”

25.GODINA POSTOJANJA “KORAKA NADE”

25.GODINA POSTOJANJA “KORAKA NADE”

25.GODINA POSTOJANJA “KORAKA NADE”