Mar 16 2020

 

 

Uputstvo učenicima za rad kod kuće

Fizika

Fizika za Ia, Ib i Id

Fizika za Ic

Fizika za II razred

Pripremila: Senada Salkić, prof.

Mašinska grupa predmeta

Grafički materijali za Id

Osnovi mašinstva sa grafičkim strojevima

Pripremio: Adnan Mahmuzić, dipl. ing.

Informatika

Obavljanje proračuna na radnim listovima za Ia i Ib

Priprema za test za Ia i Ib

Zadaci za samostalan rad

Priprema za test za IIa, IIb i IIc

Upiti (Queries) za IIa, IIb i IIc

Priprema za test za IId

Uređivanje strukture tabele, tipovi podataka i svojstva polja za IId

Pripremio: Enes Bećirović, dipl. ing.

Tehnologija sa praktičnom nastavom

Materijali za IIId

Osnovi HTML i CSS za IVc

HTML i CSS zadaci za IVc

HTML i CSS zadaci za IVc

Zadatak za IVc

Pripremila: Ramiza Bećirović, dipl. ing.

Tehnologija sa praktičnom nastavom

Materijali za IIId

Materijali za IVc

Pripremila: Admira Hodžić, dipl. ing.

Elektrotehnička grupa predmeta

Materijali za IIId

Materijali za IVc

Pripremila: Maida Mustafić, dipl. ing.

Grafička struka

Grafička tehnologija za Id

Grafička tehnologija za IId

Praktična nastava za Id

Praktična nastava za IId

Pripremila: Delila Mehmedinović, grafički ing.

 

 

 

 

 

 

Uputstva za nastavnike

Using Moodle, 2nd Edition

Moodle resursi