Jan 11 2021

 

Konkurs za prijem u radni odnos

  • Nastavnik Bosanskog jezika i književnosti - konkursna pozicija broj: 101.1.
  • Nastavnik islamske vjeronauke - konkursna pozicija broj: 101.3.
  • Nastavnik stručno-teorijske nastave hemijsko-tehnološke grupe predmeta - konkursna pozicija broj: 101.4.
  • Nastavnik elektronike sa automatikom - konkursna pozicija broj: 101.5.
  • Saradnik u nastavi-laborant - konkursna pozicija broj: 8.1.

 

Liste kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa