Feb 08 2021

 

 

Rad učenika u sklopu projekta CIB (kreativna industrija i biznis) - predstavljanje grada Tuzla u sklopu projektnih aktivnosti.

Potraga za blagom

 

Prezentacija proizvoda WB MIX u sklopu projekta CIB (kreativna industrija i biznis)

Prezentacija