May 21 2021

 

 

Poštovani učenici i roditelji, u skladu sa reorganizacijom korištenja školskih prostorija a radi realizacije Eksterne mature u prostorijama škole, obavještavamo Vas o sljedećem.

U ponedjeljak i utorak, 24.5. i 25.5.2021. godine, I i II smjena će biti rotirane i odvijaće se po istaknutom rasporedu časova koji se nalazi u prilogu. 

U srijedu, 26. 5.2021. godine, nastava u I smjeni će biti realizovana po ranijem, važećem rasporedu, ali za sve grupe / odjeljenja koja prema ranijem rasporedu pohađaju nastavu u II smjeni, nastava će biti relizovana ONLINE.

U četvrtak, 27.5.2021. godine, nastava će za obje smjene biti realzovana online, radi provođenja integralnog testa u sklopu Eksterne mture u organizaciji Pedagoškog zavoda Tuzla.

Od petka, 28. 5.2021. godine, nastava će se realizovati po ustaljenom rasporedu".

Prilog: Raspored časova

Direktor škole: Alija Mrkonjić