Jan 08 2022

 

Downov sindrom - seminar

07.01.2022. godine održan seminar na temu Down sindrom i pristup u radu sa učenicima s downovim sindromom. 

Prezentacije:

Downov sindrom

Downov sindrom

Predavači: prof. Sanela Suljić i edukator-rehabilitator Adela Smajić