Mar 31 2022

 

 

JU MS Hemijska škola Tuzla

30. mart 2022. godine

IZVJEŠTAJ: Kantonalno takmičenje iz predmeta Engleski jezik

Dana 30. marta 2022. godine, u JU MS Mašinskoj školi u Tuzli održano je kantonalno takmičenje iz engleskog jezika.

Učenici koji su pristupili takmičenju su:

1. razred: Edina Kulanić, Anel Agić i Elma Džuzić

2. razred: Andrej Knežević, Sanjin Knežević i Samina Musić

Mentori učenicima su bili profesori Eldar Osmić i Aida Bajrić, a pratnja učenicima na takmičenju je bila profesorica Aida Bajrić. Učenici su postigli sljedeći uspjeh:

1. razred tehničke škole:

Džuzić Elma 39/49 bodova
Agić Anel 35/49 bodova
Kulanić Edina 29/49 bodova

2. razred

Knežević Andrej 66/80 bodova
Knežević Sanjin 63/80 bodova
Musić Samina 35/80 bodova

 

Engleski jezik

Izvještaj pripremili: Aida Bajrić i Eldar Osmić