Mar 26 2023

 

Svjetski dan voda

Svjetski dan voda obilježava se svake godine 22. marta s ciljem skretanja pažnje na prekomjerno korištenje i zagađivanje ovog važnog i nezamjenjivog resursa.

Inicijativa za međunarodno obilježavanje Dana voda, pokrenuta je 1992. godine u Rio de Ženeiru za vrijeme održavanja UN-ove Konferencije o okolišu i razvoju (UNCD), aGeneralna skupština UN-a 1993. godine proglasila ovaj dan Svjetskim danom voda.

Voda prekriva čak 71% površine planete Zemlje. Od ukupne količine vode na Planeti, 97,5% je slana voda, a 2,5% slatka voda. Najveći dio slatke vode „zarobljen“ je u ledenjacima (68,9%), podzemne vode čine 30,8%, dok jezera i rijeke svega 0,3% sveukupne slatke vode. Procjenjuje se da je samo 1% slatke vode od ukupne količine vode na Planeti moguće koristiti za sve potrebe čovječanstva.

Dostupnost pitke vode postaje sve manja na mnogim mjestima naše Planete, s druge strane povećava se učestalost poplava ili suša u zavisnosti od klimatskih utjecaja, a velike količine otpadnih voda se još uvijek bez tretmana upuštaju u prirodne vodotoke.

Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) oko 400 miliona ljudi u zemljama u razvoju, pati od bolesti koje su posljedica upotrebe nedovoljno čiste vode za piće (od tih bolesti dnevno umire 30 000 ljudi). Čiste vode je sve manje i ona je sve skuplja.

Zabrinjavajući su podaci prema kojima u ovom trenutku 1,1 milijarda ljudi nema pristup pitkoj vodi, a čak 2,4 milijarde ljudi na Planeti živi bez osnovnih sanitarnih uvjeta u svojim domovima, što znatno utiče na njihovo zdravlje, ali i na obrazovanje i svakodnevni život.

Bosna i Hercegovina je bogata vodnim resursima, međutim, neodgovorno ponašanje pojedinaca i pravnih subjekata, nedovoljna primjena zakonske regulative te slab inspekcijski nadzor i kaznena politika doveli su do toga da su nam rijeke i druge vodne površine postali odlagališta otpada.

Učenici Ekološke sekcije Hemijske škole su obilježili ovaj značajni datum u saradnji sa Eko-zeleni i aktivno učestvovali u prezentaciji.

1

1

1

5