Aug 08 2023

 

 

 

 

 

 

112.1. NASTAVNIK BOSANSKOG, HRVATSKOG, SRPSKOG JEZIKA I KNJIŽEVNSOTI, 1 IZVRŠILAC, 5 ČASOVA, NA ODREĐENO VRIJEME

112.2. NASTAVNIK LATINSKOG JEZIKA, 1 IZVRŠILAC, NA 2 ČASA, NA ODREĐENO VRIJEME

112.3. NASTAVNIK TJELESNOG I ZDRAVSTVENOG ODGOJA, 1 IZVRŠILAC, 6 ČASOVA, NA ODREĐENO VRIJEME

112.4. NASTAVNIK ISLAMSKE VJERONAUKE, 1 IZVRŠILAC, 16 ČASOVA, NA ODREĐENO VRIJEME

112.5. NASTAVNIK HISTORIJE RELIGIJA, 1 IZVRŠILAC, 3 ČASA, NA ODREĐENO VRIJEME

112.6. NASTAVNIK DEMOKRATIJE I LJUDSKIH PRAVA, 1 IZVRŠILAC, 6 ČASOVA, NA ODREĐENO VRIJEME

112.7. NASTAVNIK INFORMATIKE, 1 IZVRŠILAC, 4 ČASA, NA ODREĐENO VRIJEME

112.8. NASTAVNIK MATEMATIKE, 1 IZVRŠILAC, 18 ČASOVA, NA ODREĐENO VRIJEME

112.9. NASTAVNIK MJERNE I REGULACIONE TEHNIKE, 1 IZVRŠILAC, 5 ČASOVA, NA ODREĐENO VRIJEME

112.10. NASTAVNIK PRAKTIČNE NASTAVE SA PROIZVODNIM RADOM, 1 IZVRŠILAC, 8 ČASOVA, NA ODREĐENO VRIJEME

112.11. NASTAVNIK GRAFIČKIH MATERIJALA, 1 IZVRŠILAC, 3 ČASA, NA ODREĐENO VRIJEME

112.12. NASTAVNIK GRAFIČKOG DIZAJNA, 1 IZVRŠILAC, 7 ČASOVA, NA ODREĐENO VRIJEME

112.13. NASTAVNIK OSNOVA MAŠINSTVA SA GRAFIČKIM STROJEVIMA, 1 IZVRŠILAC, 3 ČASA, NA ODREĐENO VRIJEME DO POVRATKA ZAPOSLENIKA SA NEPLAĆENOG ODSUSTVA

112.14. NASTAVNIK ELEKTROTEHNIKE SA AUTOMATIKOM, 1 IZVRŠILAC, 4 ČASA, NA ODREĐENO VRIJEME DO POVRATKA ZAPOSLENIKA SA NEPLAĆENOG ODSUSTVA

112.15. NASTAVNIK WEB DIZAJNA, 1 IZVRŠILAC, 4 ČASA, NA ODREĐENO VRIJEME DO POVRATKA ZAPOSLENIKA SA NEPLAĆENOG ODSUSTVA

112.16. NASTAVNIK TEHNOLOGIJE SA PRAKTIČNOM NASTAVOM, 1 IZVRŠILAC, 10 ČASOVA, NA ODREĐENO VRIJEME DO POVRATKA ZAPOSLENIKA SA NEPLAĆENOG ODSUSTVA

112.17. NASTAVNIK WEB DIZAJNA, 1 IZVRŠILAC, 4 ČASA, NA ODREĐENO VRIJEME

112.18. NASTAVNIK EKONOMIKE PREDUZEĆA, 1 IZVRŠILAC, 2 ČASA, NA ODREĐENO VRIJEME

112.19. NASTAVNIK FIZIKALNE HEMIJE SA VJEŽBAMA, 1 IZVRŠILAC, 14 ČASOVA + ČOZ, NA ODREĐENO VRIJEME DO POVRATKA ZAPOSLENIKA SA FUNKCIJE

112.20. NASTAVNIK KONTROLE FARMACEUTSKIH PROIZVODA, 1 IZVRŠILAC, 4 ČASA, NA ODREĐENO VRIJEME DO POVRATKA ZAPOSLENIKA SA FUNKCIJE

112.21. NASTAVNIK SIROVINA U FARMACEUTSKOJ PROIZVODNJI, 1 IZVRŠILAC, 2 ČASA, NA ODREĐENO VRIJEME DO POVRATKA ZAPOSLENIKA SA FUNKCIJE

112.23. BIBLIOTEKAR, 1 IZVRŠILAC, 23,5% RADNOG VREMENA, NA ODREĐENO VRIJEME