Kako nastaje logotip?

Feb 28 2015

Logo je vrlo moćan marketinški alat. On mora biti jednostavan, lako pamtljiv i sveprisutan. Bilo da je logo sastavljen od samog teksta, grafika, ilustracija ili nečeg totalno drugačijeg, on je važan element svake kompanije.

Prvi dojam - zašto trebamo logo ?

Sve što zahtijeva posjedovanje vizualnoga identiteta, bilo da se radi o firmi, proizvodu, nužno zahtijeva logo tj. logotip. Logo, kao takav, predstavlja početnu točku u daljnjem razvoju vizualnog identiteta što dovodi do stvaranja dobrog branda i prepoznatljivosti na tržištu. Mnoge kompanije vjeruju da je najvažnija stvar za uspjeh na tržištu imati dobru kvalitetu proizvoda i stručnjake u svom području. Naravno, sve je to istina, ali samo ako postoji dobar vizualni identitet koji oslikava tu kvalitetu. Bez odgovarajućega loga, svi napori će nestati u beskraju tržišta i konkurencije. Logo komunicira s tržištem, a bez loga koji govori: "Ovdje smo, mi smo najbolji!", potencijalni kupci i klijenti ne mogu na prvi dojam potvrditi to. Logo je vrlo moćan marketinški alat. On mora biti jednostavan, lako pamtljiv i sveprisutan. Bilo da je logo sastavljen od samog teksta, grafika, ilustracija ili nečeg totalno drugačijeg, on je važan element svake kompanije.

Razlika između loga i logotipa

Nerijetko kada mislimo na pojam loga zamjenjujemo ga s pojmom logotipa. Zavisno od dizajna ta tvrdnja može, ali i ne mora biti točna. Dakle, koja je razlika između loga i logotipa i gdje se ta dva pojma preklapaju? Po definiciji, logo je predstavljen nekim pikotogramom ili simbolom. Logotip predstavlja stilizirana slova naziva firme ili njene skraćenice. Kada se koristi isključivo tipografija kao rješenje tada logotip preuzima ulogu loga. Iako logotip često zamjenjuje logo, to ne mora uvijek biti tako, nego se sa logom može upotpunjavati.

Osam korisnih savjeta pri izradi loga

1. Početna razrada ideje

Početne skice su važan prvi korak u projektiranju dobroga loga. Iskusan grafički dizajner će provesti više vremena na ovom preliminarnom radu nego na bilo kojem drugom koraku u procesu dizajna. Postavite dobar uvid u firmu ili organizaciju, pronađite dobre reference. Definirajte primitivne objekte i geometrijske likove koji bi mogli opisati čime se firma bavi, npr. nogomet - kugla (lopta).

2. Nastojite stvoriti ravnotežu

Ravnoteža je vrlo važna u dizajnu loga jer naši umovi prirodno doživljavaju takav dizajn ugodnim i privlačnim. Često se u svrhu postizanja ravnoteže koristi ponavljanje elementa.

3. Odnos veličina

Logo mora izgledati dobro i biti čitak u svim veličinama. Logo nije učinkovit ako izgubi definiciju pri aplikaciji na malim promotivnim materijalima. Također, treba dobro izgledati kada se koristi za veće formate, kao što su plakati, billboardi i za elektroničke formate, kao što su TV i web. Za realizaciju loga koristimo vektorske programe kao što su Corel Draw i Adobe Ilustrator.

4. Pažljivo birajte boje

Koristite boje koje su blizu jedna druge na kotaču boja; color wheel (npr. za "tople" palete, koristiti crvene, narančaste i žute zasićenosti) ili ih birajte po principu komplementarnosti. Koristite najviše 3 boje. Izbjegavajte gradient koji se u štampi teško kvalitetno ostvari. Nemojte koristiti boje koje su presvijetle jer su “teške za oči”. Logo također mora izgledati dobro u crnoj i bijeloj boji, sivim tonovima (pozitiv/negativ). Razbijanje pravila ponekad je u redu, samo morate biti sigurni da imate dobar razlog za to! Imajte na umu da su neki brandovi poznati po svojoj prepoznatljivoj boji koja definira vizualni identitet.

5. Odabir tipografije

Odabir pravoga fonta i veličine je od iznimno velikog značaja, mnogo više nego što dizajneri obraćaju pozornost. Razmislite dobro da li više odgovaraju serifni ili sanserifni fontovi, razmislite o upotrebi kurziva, podebljanja ili izmjeni pojedinog elementa u fontu (na jednom slovu ili više). Izbjegavajte najčešće korištene fontove inače vaš dizajn može djelovati amaterski. Provjerite čitljivost pri smanjivanju veličine. Ako kombinirate različite fontove neka to budu maksimalno dva. Razmislite o posebno prilagođenom fontu. Primjeri uspješnih logotipa koji imaju prilagođeni font su Yahoo, Twitter i Coca-Cola.

6. Cilj je prepoznatljivost

Nekoliko primjera za to su logotipi Coca-Cola, Pepsi, McDonalds i Nike. Samo letimičan pogled na bilo koji od ovih logotipa je dovoljan da prepoznate brand. Ključ za stvaranje popularnog i prepoznatljivog loga je kombinirati sve elemente u jednu skladnu cjelinu: veličinu, stil, boju, tipografiju i originalnost. Brzi test kojim biste utvrdili da li je vaš logo prepoznatljiv je obrnuti ga, koristeći bilo koji grafičko-dizajnerski software i vidjeti da li je još uvijek prepoznatljiv i sa suprotne strane. Trebali biste utvrditi da je vaš logo prepoznatljiv iz bilo kojeg smjera gledanja.

7. Usudite se biti drugačiji

Kako biste se istakli od konkurencije morate se razlikovati kao dizajner sa prepoznatljivim stilom. Umjesto da kopirate još jedan stil, budite inovativni. Koristite tuđi dizajn samo kao inspiraciju! Kako možete biti drugačiji? Pokušajte kršiti pravila dizajna, no budite svjesni toga rizika jer neka primarna estetska pravila moraju ostati.

8. Jednostavnost

Što je logo jednostavniji biti će prepoznatljiviji. Na primjer, Nike logo ima izuzetno jednostavan dizajn, a jedan je od najprepoznatljivijih u svijetu. Zašto je ovo pravilo na posljednjem mjestu ? Često ćete početi s relativno kompliciranim dizajnerskim rješenjem, a na kraju završiti s njegovom jednostavnijom verzijom (oduzimajući elemente koji su višak).