Autobus kojeg pokreću otpaci hrane i ljudski izmet

May 23 2015

Budućnost održivog javnog prijevoza možda leži u autobusu kojeg pokreće plin čija dva glavna sastojka – ljudski izmet i otpaci hrane – kako se čini, imamo i više nego dovoljno. Tzv. „Bio-Bus”, autobus sa 40 sjedala koji koristi biometan kao gorivo, trenutno se može vidjeti na ulicama Velike Britanije, a mogao bi biti preteča „zelenijeg” i održivijeg sustava javnog prijevoza.

Biometan koji pokreće „Bio-Bus” generira se iz kanalizacije i otpadaka hrane (otpada koji je neprikladan za prehranu ljudi), i zato motor autobusa stvara niže emisije dok sagorijeva biometan, za razliku od konvencionalnog dizela gdje to nije slučaj. Takav način ne samo da može pomoći u poboljšanju kvalitete zraka, već može i pridonijeti razvoju većeg broja ovakvih projekata.

„Autobus je također jasno pokazao da se u ljudskom izmetu i otpacima hrane nalaze vrijedni nutrijenti. Ostatke hrane koja nije prikladna za prehranu treba zasebno prikupiti i reciklirati postupkom anaerobne digestije u bioplin i biognojivo, a ne odnositi u različita odlagališta i spalionice”, rekla je Charlotte Morton, izvršna direktorica udruge Anaerobic Digestion & Bioresources.

Biometan proizvodi tvrtka GENeco anaerobnom digestijom iz bristolskog kanalizacijskog sustava, a osim kao gorivo za ovaj autobus, dodaje se i u britansku nacionalnu plinsku mrežu u količini dostatnoj za opskrbu oko 8500 domova.

Njihovo postrojenje godišnje preradi sadržaj oko 75 milijuna kubičnih metara kanalizacije i 35 000 tona otpadaka hrane, učinkovito pretvarajući lokalni otpad u lokalno gorivo.
Valja naglasiti kako s punim spremnikom ovog bioplina (ekvivalent godišnjem otpadu od pet osoba) „Bio-Bus” može prijeći do 300 km, a zasad se njime služi jedino autobusna kompanija Bath Bus Company.