Nastavnici

Nastavni kadar za školsku 2020. / 2021. godinu

RBPrezime i imeStručno zvanjeRazrednik
1 Agić Suad hemičar specijalista  
2 Aličić Damir doktor nauka IIIc
3 Alić Mirela profesorica njemačkog jezika  
4 Bajrić Aida profesorica engleskog jezika Ib
5 Bašić Ramzija profesorica sociologije  
6 Bećirović Azra hemičar specijalista  
7 Bećirović Berina profesorica islamske vjeronauke  
8 Bećirović Enes dipl. ing. elektrotehnike  
9 Bećirović Ramiza dipl. ing. zaštite na radu i životne okoline  
10 Brčeninović Adela dipl. ekonomist  
11 Brčinović Jasminko profesor tjelesnog i zdravstvenog odgoja IIId
12 Ćorhodžić Eldin profesor historije i geografije  
13 Dautbašić Adem doktor nauka  
14 Divović Mladen profesor engleskog jezika  
15 Djedović Mirsad profesor islamske vjeronauke  
16 Đulović Irma profesorica matematike Ia
17 Hadžić Edin dipl. ing. tehnologije IVb
18 Hajvaz Azra dipl. ing. tehnologije IIc
19 Hasanović Benjamin profesor latinskog jezika  
20 Hasanović Kiram dipl. ing. tehnologije IIIb
21 Hodžić Admira dipl. ing. tehnologije  
22 Hodžić Adnan profesor grafičkog dizajna  
23 Huremović Vildana dipl. ing. tehnologije  
24 Ibrahimović Indira profesorica religijske kulture  
25 Imširović Emir doktor nauka IVc
26 Jaganjac Jusuf profesor tjelesnog i zdravstvenog odgoja  
27 Jakupović Nihada dipl. ing. tehnologije IVa
28 Kišić Begzada profesorica matematike i fizike IIIa
29 Kljajić Kadir profesor ONO i DSZ  
30 Korman Dženad dipl. ing. elektrotehnike  
31 Mehidić Alma profesorica islamske vjeronauke  
32 Mehmedinović Delila grafički inžinjer IId
33 Memišević Jasmina mr. farmacije  
34 Mešanović Nevres profesor tjelesnog i zdravstvenog odgoja  
35 Mustafić Maida dipl. ing. elektrotehnike  
36 Osmić Eldar profesor engleskog jezika Id
37 Pirić Ferida dipl. ing. tehnologije  
38 Rahimić Jasna mr. farmacije  
39 Salkić Senada profesorica matematike i fizike IIa
40 Suljić Sanela profesorica biologije i hemije Ic
41 Šabaškić Sabina dipl. ing. tehnologije mr. IIb
42 Švraka Arif profesor bosanskog jezika i književnosti  
43 Švraka Majda profesorica bosanskog jezika i književnosti  
44 Tučić Sanela profesorica bosanskog jezika i književnosti IVd
45 Valjevac Sead dipl. ing. tehnologije  

Odluka o utvrđivanju visine troškova naobrazbe odraslih i provjere znanja za institucije koje provode formalnu naobrazbu