Ekološka sekcija

Već niz godina u našoj školi organizuje se ekološka sekcija. Okuplja učenike koji vole prirodu i koji žele da imaju lijepu i zdravu okolinu. Naš moto je "Čuvajmo prirodu da bi duže živjeli".
U školskoj 2010/2011. godini sekcija broji 34 učenika od I do IV razreda. Sekciju vode profesorice Jakupović Nihada i Bećirović Ramiza.
Naš rad se zasniva na edukaciji učenika naše škole o značaju očuvanja i zaštite životne okoline odnosno razvijanju svijesti kod mladih da treba čuvati prirodu i stvarati što ljepši prostor za život.
Osim toga učestvovali smo u nekoliko akcija od kojih su :


- čišćenje i uređenje parka kod BKC-a ( na poziv "Asocijacije mladih" Tuzla)
- uzeli smo učešća u pošumljavanju na prostoru Hudeča ( na poziv Eko zelenih Tuzla)
- sađenje cvijeća i uređenje školskih prostorija
- posjeta sanitarnoj deponiji "Desetine" u Moluhama
- posjeta rasadniku ukrasnog bilja, ruža i četinara "Magnolija" Tuzla ( vlasnik Mićanović Pero)
- sarađujemo sa Ekološkim savezom "Eko -zeleni" TK