Novinarska sekcija

Novinarska sekcija u okviru naše škole djeluje već nekoliko godina, ali više u svojstvu educiranja članova sekcije iz oblasti novinarstva. Novinarska sekcija razvija okretnost u razgovoru i pismenom izražavanju. Osnovna zadaća je pomoći učenicima da izrastu u kulturnu žurnalističku publiku koja svoj izbor iz novinskog preobilja ne svodi samo na sportsku i muzičku rubriku. Cilj sekcije je pratiti i objavljivati aktualne teme vezane uz život i rad škole kao i brojna događanja izvan nje. Ova sekcija učenicima pruža jedinstvenu priliku rada po njihovim idejama i željama. Najveći zadatak ove sekcije je osmišljavanje, uređivanje i pripremanje za štampu školskog časopisa. Kao što je i bilo predviđeno planom rada, učenici su se upoznali sa nekim oblicima novinarskog izražavanja i stekli određeno predznanje za izradu časopisa.

Izdvojit ćemo samo nekoliko aktivnosti planiranih za ovu školsku godinu:
- pisanje novinarskih pokušaja
- vježbanje u novinarskim nastupima (intervju)
- prikupljanje podataka o sekcijama i aktivnostima škole (za web stranicu)
- izrada školskog časopisa
- Sticanje znanja i vještina za rad u programima Corel, QuarkXPress, Photoshop
- Razvijanje kreativnosti učenika
- Razvijanje saradničkog odnosa
- Sticanje vještina za samostalno pisanje kratkih novinarskih članaka

Mogu nam se pridružiti svi učenici zainteresirani za pisanje i objavljivanje svojih radova kao i oni zainteresirani za crtanje ilustracija, stripova i sl.

„Teme koje dobijamo su veoma ozbiljne i prilagođene našem uzrastu. U njih uložimo mnogo truda i rada, a za to, naravno, budemo i nagrađeni. Svi se trudimo da ukažemo na važnost ove sekcije, a sastoji se u iskazivanju svega onoga što nismo u mogućnosti na ostalim časovima ili smo jednostavno suzdržani iz nekog razloga. Želimo da novim
idejama dokažemo mladima kolika je važnost isticanja svojih mogućnosti i svog talenta.
Zajedno sa novim idejama do novih postignuća! ! !“