Praktična nastava

Grafička tehnologija toliko je napredovala da su zanimanja na tom području brojna. Priprema je vrlo važan i odgovoran segment grafičkog posla. Da bi se kvalitetno obavila, potrebno je znanje i iskustvo o svim tehnikama štampe i dorade proizvoda kao i poznavanje karakteristika materija od kojih se proizvod izrađuje ili na koji se štampa. Upravo zbog toga, naša škola je organizovala izvođenje praktičnog dijela nastave u grafičko-izdavačkoj kući „Printcom“ gdje će učenici imati priliku da se upoznaju sa čitavim lancem grafičke proizvodnje.
Tijekom školovanja učenici se susreću sa različitim grafičkim proizvodima kao što su: knjige, prospekti, plakati, etikete, brošure, kutije, blokovi, unose tekst i slike u računar, slažu ga i oblikuju, rade moguće korekcije te izra-đuju štampane forme. Nakon završetka školovanja, učenici se mogu zaposliti u grafičkim preduzećima koja se bave izradom/ proizvodnjom različitih grafičkih proizvoda. Ovo zanimanje je danas jako traženo na našem tržištu rada. Praksa se obavlja 2 puta sedmično sa I i II razredima uz prisustvo profesora i iskusnih grafičkih radnika.