Hemijski tehničar bio-tehnološkog smijera

Nauka o hrani je veoma široko naučno polje. Hemijski tehničar, biotehnološkog i mikrobiološkog smjera u toku školovanja stiču znanje i razvijaju vještine i sposobnosti o procesiranju, konzervisanju, pakovanju, distribuciji i korištenju sigurnih i visoko nutritivnih prehrambenih sirovina i njihove prerade u visoko vrijedne i sigurne namirnice.