Hemijski tehničar u farmaceutskoj proizvodnji

Hemijski tehničar u farmaceutskoj proizvodnji obavlja tehničke poslove vezane za istraživanja iz farmakologije, unapređuje primjenu rezultata istraživanja na području farmacije, zdravstva i drugih srodnih nauka. Hemijski tehničar u farmaceutskoj proizvodnji sarađuje u radu analitičkog laboratorija apoteke, izrađuje preparate koji se izrađuju u apoteci, vodi evidenciju analitičkog laboratorija, radi s farmaceutskim sirovinama u pripremi i proizvodnji gotovih farmaceutskih proizvoda. Posao tehničara razlikuje se, zavisno od toga radi li u apoteci, laboratoriju ili farmaceutskoj proizvodnji.

Farmaceutski tehničar koji radi u apoteci obavlja poslove na pripravljanju lijekova za koje postoje standardni recepti. To može biti pripremanje mješavina čajeva, pripravljanje krema ili masti. Prilikom pripreme lijekova mora slijediti zadani recept.

Posao farmaceutskog tehničara u laboratorijima odvija se pod nadzorom i prema uputstvima rukovodioca ili naučnog istraživača. Prije početka rada farmaceutski tehničar priprema opremu i kontrolira njezinu funkcionalnost te, prema potrebi, sastavlja prema uputstvu laboratorijsku aparaturu, a nakon toga provodi različite fizikalno-hemijske i biološke analize i mjerenja upotrebom laboratorijske aparature.

Oprema u laboratoriju može biti vrlo precizna i procesi automatizirani, što znači da farmaceutski tehničar mora znati rukovati opremom i koristiti se računarom u svakodnevnom radu. Vodi laboratorijski dnevnik o svim radnim zadacima, fazama posla i njihovu trajanju.

Farmaceutski tehničar u proizvodnji farmaceutskih proizvoda priprema proizvodnju te nadzire tehnološke faze u proizvodnji farmaceutskih i kozmetičkih preparata. Prije proizvodnog procesa sirovine koje ulaze u obradu treba precizno izvagati, što nadzire ili obavlja farmaceutski tehničar.