Nutricionist/Nutricionistica

02nutriionista

 

Opis poslova

Nutricionist je stručnjak za prehranu koji pomaže ljudima razumjeti znanstvene spoznaje u prehrani i primjenjivati ih, radi održavanja i poboljšavanja vlastitog zdravlja. Nutricionist se bavi prehranom čovjeka u zdravlju i bolesti, promišljanjem nove hrane (novel food), edukacijom o pravilnoj prehrani, te znanstveno-istraživačkim radom.

Nutricionist planira, priprema i rukovodi procesom pripreme hrane u ugostiteljstvu, turističkim objektima, preduzećima, bolnicama, školama, predškolskim ustanovama, staračkim domovima, u vojsci te u avio-kompanijama.

Stručnjaci ovoga profila bave se i planiranjem pravilnih i društveno organiziranih obroka (npr. u studentskim restoranima, školskim kuhinjama), kreiranjem novih proizvoda u prehrambenoj industriji, osmišljavanjem i pripremanjem prehrambenih proizvoda namijenjenih posebnim skupinama korisnika kao što su oboljeli od dijabetesa, sportisti ili pretile osobe.

Nutricionist, također, može obavljati poslove kontrole kakvoće, mikrobiološke i zdravstvene ispravnosti namirnica, poslove vezane za marketing pojedinih prehrambenih proizvoda, te nastupati u medijima educirajući i savjetujući stanovništvo o načelima zdrave prehrane.

Mogućnosti zapošljavanja

Nutricionisti se mogu zaposliti u svim pogonima prehrambene industrije, laboratorijima za analizu hrane, znanstveno-istraživačkim institutima, savjetovalištima, specijaliziranim trgovinama zdrave hrane, bolničkim centrima, predškolskim i školskim ustanovama, sportskim klubovima, domovima umirovljenika, studentskim restoranima, u vojsci, hotelskim i turističkim objektima, poduzećima koja imaju organiziranu prehranu zaposlenika te u avio-kompanijama.